Home / Narasi Islam / Sejarah

Sejarah

Mengenal Sejarah Wakaf

Keberadaan wakaf sejak masa Rasulullah saw, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu Umar bin Khattab menghadap Rasulullah saw untuk memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanahnya tersebut.

Baca selengkapnya »

Bendungan Ma’rib dan Kaum Anshar

Ajakan berhijrah disambut dan ditolak sebagian penduduk. Mereka yang menolak tidak mau meninggalkan bendungan kebanggaannya dan lebih memilih tinggal di sana. Namun, selain menolak, mereka berniat jahat menjebak Amr bin Amir dengan cara menghasut anak bungsunya untuk membalas tamparan Amr bin Amir. Terpancinglah kemarahan Amr bin Amir saat menerima tamparan dari anak bungsunya.

Baca selengkapnya »