Topic
Home /

Topic Archives: Muhammad SAW

Inilah Pandangan Orientalis Barat tentang Rasulullah

Nabi Muhammad telah memberi contoh terbaik kepada dunia, kasih Agungnya kepada sesama, kebaikan akhlak dan perangainya kepada semua makhluk, ketegasannya dalam memutuskan perkara, kejeniusan beliau dalam mem-format pasukan-pasukan yang pada akhirnya menjelma menjadi sebuah pasukan terbaik dan ter-heroik sepanjang sejarah peradaban manusia. Beliau adalah manusia yang paling takut kepada Allah, manusia yang -walaupun telah dijamin masuk surga– amal ibadahnya adalah paling baik dan paling sempurna, tak pernah beliau berkeluh kesah, berkata lelah, bahkan mendendam. Kehidupan dan perkataannya adalah mutiara yang lebih bersinar dari yaqut dan zamrud, begitu merasuk ke hati.

Baca selengkapnya »

Menjadikan Rasulullah Sebagai Teladan Hidup

Banyak orang yang telah mengetahui kepribadian Rasulullah Saw, dan perintah untuk meneladani kepribadiannya itu. Namun tidak banyak orang yang mampu mengaplikasikan nilai nilai keteladanan Rasulullah Saw, dalam kehidupan nyata. Makanya, kita harus memahami makna yang terkandung dalam QS. Al Ahzab 21 “Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah Saw, itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”

Baca selengkapnya »

Uhibbuka Yaa Rasulallah…

Dialah satu-satunya nabi yang ditulis lengkap dalam riwayat kehidupannya, Dia adalah Muhammad bin Abdullah yang nasabnya dipertemukan dengan Nabi Ismail as, Nabi Ibrahim as, dan Nabi adam as, Dialah yang kelahirannya sudah memberikan mukjizat kenabian, bercahaya tubuhnya pada saat lahir, Runtuhnya 14 tiang balkan kisra dan padamnya api abadi berhala kaum majusi seketika menjadi tanda tentang perlawanan antara keadilan dan kedzaliman kelak,

Baca selengkapnya »

Menghadirkan Kembali Kepribadian Rasulullah SAW

Negeri ini akan selamat dari kehancuran apabila pemimpin dan rakyatnya berlaku jujur dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Pemerintah harus menjadikan kejujuran skala prioritas dalam membangun bangsa yang besar ini. Pendidikan kejujuran merupakan suatu hal yang penting dan harus menjadi program yang nyata dalam pendidikan di negeri ini. Nah dengan demikian berbagai masalah korupsi dan kejahatan lainnya dapat diatasi karena jiwa kejujuran sudah membudaya dalam hidup warga negara yang merupakan hasil pendidikan kejujuran sejak usia dini.

Baca selengkapnya »

Ketinggian Akhlak Rasulullah SAW

Rasul Saw, membimbing para sahabat dengan sopan santun dalam meraih kesuksesan yang sempurna baik di dunia ataupun di akhirat sana. Pelajaran ini hendaknya menjadi catatan penting dalam hidup kita sehingga kepribadian Rasulullah Saw yang penuh pesona ini juga menghiasi diri kita dalam seluruh sisi kehidupan kita. Semoga.

Baca selengkapnya »

Belajarlah Memimpin Negara Seperti Nabi Muhammad SAW

Rasulullah bukan hanya seorang pemimpin agama, melainkan juga pemimpin negara. Ia adalah negarawan yang paling sukses dalam sejarah dunia. Ia adalah pemimpin politik dan diplomat terbaik yang patut dicontoh oleh para pemimpin-pemimpin di Negara ini. Indonesia membutuhkan sosok pemimpin seperti Rasulullah yang dapat menjadikan Indonesia menajdi model Negara-negara Timur dan Barat kelak.

Baca selengkapnya »

Mulianya Nabi Muhammad SAW

Salah satu kemuliaan Nabi adalah pintu surga tidak dibukakan pada hari kiamat kepada seorang pun sebelum Nabi membukanya, hal ini sebagaimana Sabda Nabi dari Anas bin Malik r.a Nabi Saw bersabda, "Di hari kiamat kudatangi pintu surga, lalu kuminta dibukakan, Malaikat penjaga surga bertanya, "Siapakah Engkau?" Kujawab, "Muhammad". Malaikat berkata, "Karena engkaulah aku diperintahkan agar tidak membuka pintu surga bagi seorang pun sebelummu." (HR Ahmad dikutip dari Kitab Muhtarul Ahadits hadits No. 1 huruf Hamzah)

Baca selengkapnya »

Jangan Panggil Muhammad!

Tidakkah kamu malu! Allah saja tidak pernah memanggil nabi Muhammad dengan namanya langsung, akan tetapi Allah memanggilnya dengan panggilan-panggilan yang luar biasa yang tercatat dalam kitab suci Al-Quran: "Yaa Ayyuhan Nabi" (Wahai Nabi), "Yaa Ayyuhar Rasul" (Wahai Rasul), "Yaa Ayyuhal Muzammil" "Yaa Ayyuhal Muddatstsir" (Wahai Orang yang Berselimut).

Baca selengkapnya »
Figure
Organization