Topic
Home / Pelangi El-Fath

Pelangi El-Fath

Ibu muda yang memiliki semangat untuk berbagi kebaikkan. Menikah dengan Salman Imaddudin dan dikarunia seorang putri bernama Adzra Naurah Adz-dzikra. Semoga diri ini senantiasa Terus Belajar, Berjuang dan Bermanfaat

Momentum Kebangkitan

Kebangkitan itu bermula dari mimpi, maka sudah sepantasnya setiap manusia menuliskan kisah besar dalam hidupnya. Dalam konteks itu, setiap manusia perlu menjemput momentum kebangkitan. Momentum itu akan mampu dicapai ketika ada kepercayaan yang kuat kepada pemimpin dan membiasakan selalu menscanning ruhiyah dalam kehidupan sehari-harinya.

Baca selengkapnya »
Figure
Organization