Topic
Home / Muhammad Angga Muttaqien

Muhammad Angga Muttaqien

Pengurus Young Islamic Leader (Yi-Lead), Jakarta.

Kreativitas Dakwah di Tengah Masyarakat Modern

Dakwah kreatif merupakan sebuah paradigma baru dalam dunia dakwah di era modern. Potensi besar yang akan dimiliki pemuda Islam kedepannya, sudah semestinya kita optimalkan dengan baik untuk kepentingan Dakwah Islamiyah. Jika potensi dakwah kreatif oleh para pemuda Islam ini mampu kita optimalkan dalam tataran konsep ataupun praktisnya di lapangan, maka momentum kelahiran peradaban Islam yang madani bukan lagi menjadi utopia.

Baca selengkapnya »

Kreativitas Dakwah Dalam Membangun Peradaban Islam Madani

"Sampaikanlah dariku, walau hanya satu ayat!", demikian kalimat tegas yang keluar dari lisan Rasullah Saw. yang mulia. Seuntai kalimat yang sangat terkenal di tengah kalangan umatnya, menunjukkan betapa pentingnya urgensi dakwah Islamiyyah dan acapkali menjadi motivasi utama para dai untuk tidak segan dan takut dalam menyampaikan ayat-ayat langit kepada setiap makhluk bumi, walaupun hanya satu ayat. Kalimat itupun terus bergulir sepanjang zaman, menjadi ruh semangat para dai dalam tataran praktisnya di lapangan. Berbagai macam cara ditampilkan. Dari zaman ke zaman. Memiliki ushlub atau metodenya sendiri.

Baca selengkapnya »
Figure
Organization