Topic
Home / Faris Rabbani

Faris Rabbani

Lahir pada bulan Agustus 1996, sekarang mencari ilmu Ekonomi Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Alamat asal di Sidoarjo, namun sekarang tinggal di Malang.

Membongkar Rahasia Bank Syariah

Beberapa keunggulan yang dimiliki buku ini diantaranya adalah metode penyampaian yang komunikatif, praktikal sesuai dengan logika masyarakat sehingga mudah diterima oleh pembaca. Selain itu, setiap poin yang ada pada bab dalam buku ini dijelaskan secara rinci, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam perbankan syariah. Sesuai dengan tujuan ditulisnya buku ini, yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bank syariah. Pemilihan kata dalam judul buku juga menjadi nilai tambah untuk menarik minat pembaca yang mencari buku referensi untuk perbankan syariah.

Baca selengkapnya »
Figure
Organization