Topic
Home / Muhammad Syadid

Muhammad Syadid

Mahasiswa S1 Universitas al-Azhar Cairo fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir.

Irsyâd al-Mujtama’

Al-’amal di sini yang dimaksud adalah: amal kebaikan dan merupakan ta’bir al-Quran yang termaktub di dalamnya ibadah, mu’amalah, atau amal lainnya. Allah Swt, tidak menginginkan amal yang hanya sebatas amal kebaikan, namun amal yang terbaik. Firman Allah dalam surat al-Mulk ayat : 2 (Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun).

Baca selengkapnya »
Figure
Organization