Home / Farida

Farida

Kelembutan bukan menjadikan seseorang rendah dihadapan orang lain, lembut bukan berarti lemah. Tapi lembut mencerminkan kesantunan dan cermin akhlak yang mulia

Semangat Ramadhan SD Negeri 4 Dendang

Perayaan datangnya Ramadhan disambut SD Negeri 4 Dendang, Belitung Timur, dengan berbagai kegiatan. Kegiatan berlangsung dari mulai hari Sabtu, 27, 29-30 Juli 2013. Pada hari Sabtu diadakan lomba cerdas-cermat yang terdiri dari 3 kelompok yaitu berasal dari kelas 3, 4 dan 5. Pertanyaan yang disediakan berjumlah 40 soal yang terdiri dari soal agama Islam, PPKN, IPA, IPS, Olahraga dan muatan lokal.

Baca selengkapnya »
Figure
Organization