Topic
Home / Cidaha

Cidaha

Avatar
Mahasiswi.

Sahabatlah yang Menguatkan

Sahabat yang tetap menjaga hati dan perasaan sahabat lainnya, adalah seseorang yang sukses memimpin dirinya dan sahabatnya. Seperti dalam ayat Alquran surat Al-Hujurat ayat 13 “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Baca selengkapnya »
Figure
Organization