Topic
Home /

Topic Archives: Menasihati

Menasihati Tanpa Menyakiti

Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk saling berbagi nasihat, tapi ada juga tuntunan mengenai caranya. Kita diajarkan untuk berkata benar; benar perkataannya, benar caranya, dan benar waktunya. Tidak hanya asal ceplas-ceplos. Tidak dengan mengumbar-umbar. Tidak memaksakan memberi nasihat di tengah orang ramai agar mendapat perhatian.

Baca selengkapnya »

Adab Menasihati (Bagian ke-2)

Untuk menjaga hati dan perasaan, banyak orang menyampaikan nasihat dengan cara langsung ke personal orangnya ataupun dengan cara sembunyi-sembunyi. Sejatinya, nasihat dan celaan itu bedanya sangat tipis. Nasihat diberikan secara rahasia, sedangkan celaan disampaikan secara terang-terangan. Fudhail bin ‘Iyadh rahimahumullah berkata: “Seorang mukmin menjaga rahasia dan memberi nasihat. Seorang fajir membongkar rahasia dan mencela”.(Al Farqu Baynan Nashiah Wat Ta’yir)

Baca selengkapnya »
Figure
Organization