Topic
Home /

Topic Archives: Harta

Harta dan Jabatan

Mamanfaatkan kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat untuk mengabdi pada negeri bukan malah memperkaya diri. Sadarilah mulai dari sekarang sebelum engkau dilantik. Bersumpahlah atas nama Allah, engkau akan menggunakan jabatan tersebut dengan garis lurus sesuai aturan agama dan hukum yang berlaku. Lapangkanlah dada dan pikiran untuk siap menerima setiap kritikan dan masukan dari rakyat.

Baca selengkapnya »

Harta dalam Kacamata Islam

Dalam menilai seseorang kita tidak dibenarkan melihat dari hartanya. Belum tentu orang kaya itu lebih mulia daripada orang miskin ataupun sebaliknya. Banyak orang salah persepsi tentang hal ini. Harta hanyalah kenikmatan dari Allah swt. sebagai ujian bagi hamba–Nya, apakah dengan harta itu mereka bersyukur atau menjadi kufur.

Baca selengkapnya »

Sikap Terhadap Harta (Tadabbur Surah Al-Qashshash: 79-80)

Qarun adalah sosok kaya raya yang hidup pada zaman Nabi Musa as. Dia memiliki kekayaan yang melimpah ruah sehingga kunci-kunci tempat penyimpanan hartanya dilukiskan dalam redaksi ayat, “sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat” (QS. 28:76). Bisa dibayangkan, kuncinya saja sebanyak dan seberat itu, apatah lagi harta kekayaan dan perhiasan yang tersimpan di dalamnya.

Baca selengkapnya »
Figure
Organization