Topic
Home /

Topic Archives: Gerakan Dakwah

Sinergi Antar Gerakan Dakwah Islam di Dalam Menyongsong Kebangkitan Umat

Dalam sebuah perjalanan diharuskan untuk menunjuk seorang pemimpin. Apalagi dalam menyongsong kebangkitan umat. Biarlah Allah yang memilih siapakah pemimpin Islam, yang perlu dilakukan sekarang ialah bersinergi antar semua gerakan Islam untuk tujuan yang sama. Berhenti memenangkan ego dan hawa nafsu, hilangkan fanatisme atas mazhab maupun golongan, dan mulai berdialog dengan cara yang baik. Apabila semua gerakan saling bahu membahu, menolong dan bekerja sama maka akan ada jam’ah besar Islam dalam satu kekuatan yang bisa mewujudkan kebangkitan Islam itu sendiri, menolong saudara muslim di Negara lain yang sedang berperang, dan membantu untuk membebaskan nya dari penjajahan.

Baca selengkapnya »

Sikap Seorang Kader Menghadapi Hidupnya Gerakan Dakwah Lain

Semua gerakan dakwah Islam bertujuan untuk menebarkan cahaya Islam di seluruh penjuru bumi, menyebarkan nafas Islam ini ‘rahmatan lil ‘alamin.”. Tugas kita adalah ber-fastabiqul khairat, baik secara individu maupun secara jamaah. Karena memang hidayah hanyalah milik Allah, masalah seseorang mendapat hidayah melalui harakah kita ataupun yang lain itu bukan kita yang menentukan, tugas kita hanya berusaha.

Baca selengkapnya »

Akhir Perjalanan Pergerakan Dakwah

Budaya munashahah menjadi hilang lantaran dua jenis manusia, yakni manusia keras kepala yang selalu merasa benar, dan manusia apatis yang tidak peduli terhadap saudaranya (sikap elu-elu, gue-gue). Jenis manusia pertama ibarat cermin yang ditimpa air, tak ada bekas sama sekali nasihat yang ia peroleh. Bahkan, ia telah memiliki jawaban jika ada orang yang hendak menasihatinya. Baginya nasihat adalah ancaman dan celaan. Sedangkan jenis manusia kedua, ibarat patung yang sama sekali tidak merasa terganggu dengan keadaan dan kerusakan sekitarnya, betapa pun besar bahaya yang mengancam dirinya.

Baca selengkapnya »
Figure
Organization