Topic
Home /

Figure Archives: Mush’ab bin ‘Umair

Para Kesatria Pembawa Panji

Saat umat Islam mempersiapkan diri membendung gempuran musyrikin Mekkah di Bukit Uhud, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membagi kekuatan Madinah dalam tiga batalion. Salah satunya dipimpin oleh Mush’ab bin Umair. Pria tampan dari Mekkah yang meninggalkan harta dan kemewahan keluarganya demi Islam. Saat menggempur pasukan musyrikin, Mush’ab membawa panji dan memimpin perlawanan. Kendati sempat menguasai keadaan, pertahanan pasukan muslimin akhirnya porak poranda digempur pasukan Khalid bin Walid yang pada waktu itu belum masuk Islam.

Baca selengkapnya »

Sejarah Al-Quran: Dari Tradisi Lisan Hingga Kodifikasi

Lalu pada masa selanjutnya, khalifah Utsman bin Affan melakukan kodifikasi Al-Quran dalam satu mushaf atas rekomendasi Hudzaifah bin Yaman untuk mempersatukan bacaan kaum Muslimin. Hal ini disebabkan adanya perbedaan bacaan diantara kaum muslimin dan mulai munculnya fanatisme buta terhadap satu bacaan yang berakibat saling berkompetisi satu sama lain dan munculnya bacaan-bacaan Al-Quran yang tidak shahih sehingga dikhawatirkan munculnya perpecahan umat Islam tentang Al-Quran sebagaimana terjadi pada kaum Yahudi dan Nashrani.

Baca selengkapnya »
Figure
Organization