Topic
Home /

Figure Archives: Muhham Kamil Hasan Al Mahami

Revolusi Akhlak Dalam Keluarga

Insan yang berakhlak adalah insan yang mengamalkan isi kandungan Alquran dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupan sehari- hari. Akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah akhlak yang tidak hanya berhubungan pada Allah SWT semata melainkan akhlak yang berhubungan dengan manusia juga. Inilah kesempurnaan akhlak, jika demikian adanya akhlak itu memiliki dua dimensi, yakni taat pada Allah SWT dan berbuat baik atau memelihara sesama manusia.

Baca selengkapnya »
Figure
Organization