Topic
Home /

Figure Archives: Eep Saifullah Fattah

Sang Penjelajah Arus II

Sang penjelajah arus kemudian berkesempatan untuk berjuang di sektor kepemudaan, sebuah sektor yang sangat produktif dalam memajukan bangsa dan tanah air, sebab di tangan para pemudalah kejayaan akan di raih, tanah akan bergetar dengan semangat para pemuda, lalu masyarakat madani bukan lagi hanya sebatas mimpi.

Baca selengkapnya »
Figure
Organization