Topic
Home /

Figure Archives: Daud AS

Bekerjalah Demi Kehormatanmu

Ayolah, bekerja! Bekerja sekuat dan semampu kita. Tidak perlu malu dan gengsi, apapun jenis pekerjaan yang kita lakukan asalkan halal tidak akan menurunkan derajat seseorang di hadapan Allah. Bercocok tanam, menjadi kuli bangunan, penjual bakso, tukang tambal ban, tukang cukur, itu semua lebih baik dan mulia daripada pengangguran, hidup menjadi peminta minta atau belas kasihan orang lain. Jangan hanya melihat pekerjaan dari jenis pekerjaannya tapi yang utama lihatlah halal-haram nya. Pekerjaan yang di mata manusia nampak hina namun halal jauh lebih baik daripada nampak mulia di mata manusia namun hina di hadapan Allah.

Baca selengkapnya »

Petikan Usang Sejarah yang Terlupa: Keluarga Nabi Yakub dan Bangsa Arab

Membicarakan sejarah, ada baiknya kita merujuk kepada setiap petikannya, agar ia tidak dilupakan begitu saja, sebelum masuk kepada pembahasan, sedikit kami mengutip kisah dari orangtua dan kakek Nabi Yakub. Kakek beliau bernama Ibrahim (إبراهيم), ia seorang tauladan dan orang yang lurus (hanif) atau jauh dari kesesatan, mempunyai dua orang istri, pertama bernama Sarah (سارة), ia dikenal dengan parasnya yang cantik, sedangkan istri keduanya Hajar (هاجر), ia seorang budak yang dihadiahi raja Mesir (Fir’aun) kepada Sarah yang kemudian menjadi istri kedua.

Baca selengkapnya »

Terkabulnya Doa Nabi Ibrahim

Doa Nabi Ibrahim AS dikabulkan Allah. Dia (Allah) tidak menjadikan tanah gersang di sekitar Ka’bah menjadi subur, namun banyak orang mendatangi tempat tersebut dari hari ke hari, bulan ke bulan dan tahun ke tahun hingga saat ini. Ka’bah menjadi ramai dan banyak buah-buahan berdatangan dari berbagai negeri yang dapat Kita saksikan sekarang di Mekah sampai saat ini.

Baca selengkapnya »

Nabi Yahya, Pemuda yang Dirindu Sejarah

Sebelum sifat-sifat mulia muncul, Allah mula-mula memberinya satu kaidah paripurna… “Hai Yahya, pelajarilah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh” (Maryam : 12). “Sungguh-sungguh dalam memahami, sungguh-sungguh dalam mengemban dan berdakwah, sungguh-sungguh dalam mengamalkan dan kesabaran, serta sungguh-sungguh dalam keimanan dan keyakinan pada Kitabnya”, tulis Syaikh Muhammad Said Hawwa dalam bukunya Shinaatus Syabab.

Baca selengkapnya »
Figure
Organization