Topic
Home /

Figure Archives: Abu Ubaid

Reklamasi dan Kemaslahatan

Abu Ubaid menjelaskan dalam bukunya kitaabul amwaal tentang menghidupkan tanah yang mati (ihyaul mawaat/ihyaul al aradhin) yaitu menghidupkan kembali tanah yang mati, tandus, tidak terurus, tidak ada pemiliknya dan di manfaatkan dengan membersihkannya, mengairi, mendirikan bangunan dan menanam kembali benih-benih kehidupan pada tanah tersebut. Dalam hal ini negara berhak menguasai tanah tersebut dengan menjadikannya milik umum dan manfaatnya diserahkan dan kemaslahatan umat.

Baca selengkapnya »

Reklamasi dalam Kacamata Islam

Islam memandang proses reklamasi boleh dilaksanakan. Apalagi bersandar pada kaidah ushul dalam muamalah yakni hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Masalah sekarang adalah, apakah reklamasi ini bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sekitar atau sebaliknya.

Baca selengkapnya »
Figure
Organization