khalifah

Manusia; Visi Besar dan Misi Jitu Meraihnya

Allah tidak sertamerta membiarkan manusia terjun sendiri tanpa pedoman, Allah Yang Maha Pengasih mengutus utusan-utusan terbaik-Nya menyeru kebenaran, mengajak manusia…

Sejarah Singkat Pengangkatan Khulafaur Rasyidin

Menurut Said Hawwa sebagaimana dikutip oleh Muhammad Herry, hanya ada satu prosedur legal pengangkatan khalifah, yaitu dengan pemilihan yang dilakukan…

Belajar Mengelola Alam Ala Khalifah

Jejak-jejak yang diberikan oleh Islam dalam memelihara alam, setidaknya dapat menjadi tolak ukur bagi umat Islam dunia dalam mencari justifikasi…

Putra Khalifah Menjadi Kuli

Dikisahkan dalam kitab At-Tawwabin karya Ibnu Qudamah tentang seorang putra khalifah yang meninggalkan kehidupan mewah di istana dan menjadi seorang…

Umar bin Abdul Aziz, Teladan Pemimpin Tawadhu’

Siapa tak kenal Umar bin Abdul Aziz. Insan dengan sejarah menawan akan masa kepemimpinannya saat menjabat sebagai khalifah. Ia membalikkan…

Saksikanlah, Kami Tetap di Jalan Ini

Tak pernah terlintas di pikirannya sekalipun sebelum hari itu, untuk memikul suatu urusan yang teramat berat. Memang urusan itu tidak…

Belajar Shalat dari Darah Kita

Darah merupakan salah satu komponen vital di dalam tubuh manusia. Tanpa darah manusia tidak akan bertahan hidup. Darah hampir sama…

Kekhalifahan Abu Bakar Shiddiq RA

Baiat Ali bin Abi Thalib kepada Abu Bakar Shiddiq r.a. terjadi pada hari pertama atau hari kedua pengangkatannya. Sesungguhnya Ali…

Kalender Hijriah dan Khalifah Umar yang Bersedih Hati

Disadari atau tidak, kita umat Islam, mungkin sudah terkena virus sekularisasi. Salah satu contoh yang menggambarkan hal tersebut adalah, manakala…

Khalifah Umar dan Mahar

“Wahai Amirul mukminin, apakah yang wajib kita ikuti itu Kitab Allah ataukah ucapanmu?” seorang wanita dengan penuh keberanian melontarkan pertanyaan…