Topic
Home / Hasna’ Nadiyah Hasanah

Hasna’ Nadiyah Hasanah

Mahasiswi STEI SEBI

Tonggak Sejarah ‘The Golden Age of Islam’ pada Masa Khalifah Harun Al-Rasyid

Sejarah telah mencatat pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyyah, umat Islam benar-benar berada di pucuk kejayaan dan memimpin peradaban dunia. Von Grunebaum, misalnya, dalam bukunya ‘Classical Islam’, menggambarkan masa pemerintahan Bani Abbasiyyah merupakan ‘golden age’ (masa kejayaan dan keemasan) dalam sejarah perjalanan peradaban Islam, terutama pada massa Khalifah Harun al- Rasyid dan al-Ma’mun.

Baca selengkapnya »

Mencetak Generasi Qurrata A’yun

Orang tuapun harus mempersiapkan diri dalam membantu anak agar berbakti dan taat kepada Allah swt. Rasulullah bersabda, “Bantulah anak-anakmu agar berbakti! Barangsiapa yang mau melakukannya, ia dapat mengeluarkan sikap kedurhakaan dari diri anaknya.”(HR. Thabrani) Berdasarkan ini, jelas orang tua bertanggung jawab untuk mempersiapkan anaknya menjadi anak yang baik. Bahkan mereka mampu menyingkirkan kedurhakaan dari jiwa anak-anak mereka dengan cara hikmah, nasihat yang baik, dan kesabaran.

Baca selengkapnya »
Figure
Organization