Home / Emy Hajar Abra

Emy Hajar Abra

Qulil Haqqo Walau Kaana Murron, "katakan yang HAQ walau itu pahit !!!
Organization