Topic Archives: Ilmu politik dalam kacamata Islam

Ilmu Politik dalam Hadits Nabi

Ilustrasi. (inet)

[Imam Bukhari berkata]: telah menceritakan kepada kami Said bin Ufair, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Al-Laits, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, bahwasanya Ibnu Umar berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Pada suatu kali, selagi saya tidur, tiba-tiba saya diberi satu gelas susu, lalu aku meminumnya sampai segar, sungguh, aku melihat kesegaran itu mengalir keluar melalui kuku-kuku-ku, kemudian aku berikan sisanya kepada Umar bin Al-Khaththab. Mereka (para sahabat) bertanya: Apa tafsiran engkau terhadap mimpi itu wahai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda: Ilmu.

Baca selengkapnya »